Thông tin máy chủ

Hướng dẫn Pet Cưỡi và Pet Muun:

Hướng dẫn về Pentagram ( Sách thuộc tính ) và Errtel ( Linh thạch ):

Hướng dẫn về Socket:

Hướng dẫn về hệ thống Cổ Vật - Artifact:

Hướng dẫn về cửa hàng thương nhân NPC MOSS:

Hướng dẫn một số trong MU Online Season 19:

Mẹo vặt Newbie:

Hướng dẫn tạo Wing:

Hướng dẫn nhiệm vụ nhân vật:

Hướng dẫn:

Video

Đăng nhập tài khoản
Quên mật khẩu?
Thông tin sever
Phiên bảnSeason 19
Exp20x
Master Experience5x
Drop10%
Tổng số tài khoản:2,708
Tổng số nhân vật:5,745
Tổng số bang hội:18
Đang trực tuyến:91
Tình trạng máy chủ
Online...
Online

Castle Siege

-

-


Stage

Castle Preparation


Castle Siege Battle

2 days 2 hours


Top Level
Character Class Level
Mystic Knight1.600
SidaFist Blazer1.128
ThuongThuFist Blazer1.105
PhongPhatLuminous Wizard1.095
NamTuCuocShining Lancer1.087

Top Resets
Character Class Resets

Top Guilds
Guild Master Score
HoaBinhSida89.315
AvalonMetatron74.469
AnhEmAjiNgon62.710
SoDeoGiDragonS40.640
HuynhDeefFa35.910