Thông tin máy chủ
PHÍM TẮT / LỆNH CƠ BẢN
Xem thông tin sự kiện /sukien
Mở hòm đồ từ xa /homdo
Mở cửa hàng từ xa /cuahang
Xóa hòm đồ /clearbag
Xóa hòm đồ sự kiện /cleareventinv
Xóa tội /pkclear ( Phí 5.000.000 ZEN )
Tẩy điểm Point bảng C /taystr - /tayagi - /tayvit - /tayene - taycmd ( Muốn tẩy 100 point cột Sức mạnh, gõ /taystr 100 )
Kích diss nhân vật đang treo, Admin muốn kích diss nhân vật TranLeNi ( acc TranLeNi có pass là 123456 ), thì /kich TranLeNi 123456 /kich (tên nhân vật) (pass của nhân vật bị kích)
F6/F7 Mở/Tắt Camera 3D
Shift + 0 đến 9 Kích hoạt hệ thống giảm Lag

Video

Đăng nhập tài khoản
Quên mật khẩu?
Thông tin sever
Phiên bảnSeason 19
Exp20x
Master Experience5x
Drop10%
Tổng số tài khoản:2,706
Tổng số nhân vật:5,744
Tổng số bang hội:18
Đang trực tuyến:89
Tình trạng máy chủ
Online...
Online

Castle Siege

-

-


Stage

Castle Preparation


Castle Siege Battle

2 days 3 hours


Top Level
Character Class Level
Mystic Knight1.600
SidaFist Blazer1.128
ThuongThuFist Blazer1.105
PhongPhatLuminous Wizard1.095
NamTuCuocShining Lancer1.087

Top Resets
Character Class Resets

Top Guilds
Guild Master Score
HoaBinhSida89.315
AvalonMetatron74.469
AnhEmAjiNgon62.710
SoDeoGiDragonS40.640
HuynhDeefFa35.910