Tải Game
Client Downloads
MU FICA Season 19
08_06_2024
1500 MBDownload
Fix ô vuông trong Game
Fix ô vuông trong Game
20 MBDownload
Patch Downloads
Font
Sua loi Font o vuong
20 MBDownload
Huong dan khong vao Launcher duoc
Huong dan Win 7 khong vao Launcher duoc
20 MBDownload
Updates 04_06_2024
Updates 04_06_2024
10 MBDownload
Đăng nhập tài khoản
Quên mật khẩu?
Thông tin sever
Phiên bảnSeason 19
Exp20x
Master Experience5x
Drop10%
Tổng số tài khoản:2,485
Tổng số nhân vật:5,184
Tổng số bang hội:12
Đang trực tuyến:174
Tình trạng máy chủ
Online...
Online

Castle Siege

-

-


Stage

Castle Preparation


Castle Siege Battle

25 minutes


Top Level
Character Class Level
SidaFist Blazer1.120
KuChuotNoble Elf1.032
HIVVLuminous Wizard1.027
OK123Dragon Knight1.025
iDragonDKzDragon Knight1.022

Top Resets
Character Class Resets

Top Guilds
Guild Master Score
HoaBinhSida89.315
AvalonMetatron74.469
AnhEmAjiNgon62.710
SoDeoGiDragonS40.640
HuynhDeefFa35.910