Thông tin máy chủ
Thông tin cơ bản
Phiên bản Season 19
Sub-1 EXP: 100% - Cho phép PK
Sub-2 EXP: 80% - Không cho phép PK - Không có sự kiện và không rơi đồ
Sub-3 Sub VIP, có Map Arena ( thuê phí 150k WcoinC / 1 tháng ), nhiều chính sách và chế độ EVENT
Kinh nghiệm thường 20x
Kinh nghiệm Master 5x
Tỉ lệ 10%
Giới hạn số lượng tài khoản 10 tài khoản
Chính sách Party nhóm Giảm dần - Solo sẽ nhiều EXP hơn
Giới hạn về Dame Hoàn Hảo / Chí Mạng / Giảm sát thương 70% / 80% / 70%

PHÍM TẮT / LỆNH CƠ BẢN
Xóa hòm đồ /clearbag
Xóa hòm đồ sự kiện /cleareventinv
Xóa tội /pkclear ( Phí 5.000.000 ZEN )
Tẩy điểm Point bảng C Mua trái cây hoa quả ở Shop Lorencia Bar
Kích diss nhân vật đang treo, Admin muốn kích diss nhân vật TranLeNi ( acc TranLeNi có pass là 123456 ), thì /kich TranLeNi 123456 /kich (tên nhân vật) (pass của nhân vật cần kích)
THÔNG TIN BOSS / PHẦN THƯỞNG / THỜI GIAN
THÔNG TIN BOSS PHẦN THƯỞNG
Lord Silvester ( Bò ) ( 6h-11h-15h-20h ) tại Cổng Uruk Mountain ( đi từ cổng map Acheron ) Đồ Socket các class từ 3 đến 5 lỗ, Hạt giống nguyên tố ( seed 1 )
Core Magriffy ( Gà ) ( 6h-11h-15h-20h ) tại Cổng Nars ( đi từ cổng map Acheron ) Trứng đỏ ( Egg Tempest ), Sách Thuộc Tính 300, Bùa chaos ( TOCA ) ,Bùa Thuộc Tính
Lord Ferea ( Gà ) ( 8h-22h ) tại Ferea Linh Thạch Thường + 4 đến + 7 ( Errtel ), Đá Guardian Xanh, Đá Guardian Đỏ
God of DarkNess ( BOSS 800 ) ( 0h00 ) tại Swap of Darkness Linh Thạch Thường + 4 đến + 7 ( Errtel ), Đá Guardian Xanh, Đá Guardian Đỏ
God of DarkNess ( BOSS 800 ) ( 0h00 ) tại Swap of Darkness Bùa chaos ( TOCA )
Bùa chaos thuộc tính
Trứng đỏ ( Egg Tempest )
Hạt giống nguyên tố ( seed 1 )
Golden Sentence ( Huy Hiệu Vàng )
Garuda's Flame ( Ngọn lửa )
Đá Ma thuật cao ( Đá đỏ tăng tỉ lệ ép wing )
Pen Đặc Biệt ex từ 2 đến 3 dòng exl từ 1 đến 3 lỗ
BOSS NIX ( 9h00 - 21h00 ) tại map Nixes Lake Golden Sentence ( Huy Hiệu Vàng )
Garuda's Flame ( Ngọn lửa )
Đá Ma thuật cao ( Đá đỏ tăng tỉ lệ ép wing 3 )
Pen Đặc Biệt exl 2 dòng từ 1 đến 3 lỗ
Seed capsule ( cái này mở ra chuối tím và seed 1 )
Đá Guardian Xanh
Đá Guardian Đỏ
BOSS Sylphid ( 7h00 - 12h00 - 20h00 ) tại Ubaid Entrace ( đi từ Acheron ) ( đi từ Acheron ) Bùa chaos ( TOCA )
Bùa chaos thuộc tính
Chaos
Đá Tạo Hóa
Trứng đỏ
BOSS Salamander ( 7h00 - 12h00 - 20h00 ) tại Alkmar Entrace ( đi từ Acheron ) Bùa chaos ( TOCA )
Bùa chaos thuộc tính
Bless ( Ngọc B )
Soul ( Ngọc S )
Trứng đỏ
BOSS Selupan ( Nhện ) ( 9h00 - 21h00 ) tại Ralkion Đồ Socket các class từ 3 đến 5 lỗ ,Hạt giống nguyên tố ( seed 1 ), Đá Guardian Xanh, Đá Guardian Đỏ
Thỏ ngọc ( Moon Rabbit ) ( 0h35 - 1h35 - ... ( 1 tiếng / 1 lần )) tại Random tọa độ Lorencia Jewel các loại, Trứng xanh thường
Boss Vàng ( 0h00 - 1h00 - .... ( 1 tiếng / 1 lần )) Tất cả các Map, số lượng hơn 200 con / 1 lần ) Box Kundun 1 - 5 ( nhận được điểm GP từ 140 - 200 GP / 1 BOX )

Thông tin rơi đồ

Combination Maximum Success Rate
Normal Gold
Item Luck x% x%
Items +10, +11, +12 x% + Luck x% + Luck
Items +13, +14, +15 x% + Luck x% + Luck
Wings Level 1 x% + Luck x% + Luck
Wings Level 2 x% x%
Wings Level 3 x% x%
Wings Level 4 x% x%
Cape of Lord Mix x% x%
Socket Weapon Mix x% x%
Fragment of Horn Mix x% x%
Broken Horn Mix x% x%
Horn of Fenrir Mix x% x%
Feather of Condor x% x%
Ancient Hero's Soul x% x%

Party Bonus Experience

Members Experience Rate
Same Character Classes Different Classes
2 Players EXP% + x% EXP% + x%
3 Players EXP% + x% EXP% + x%
4 Players EXP% + x% EXP% + x%
5 Players EXP% + x% EXP% + x%

Commands

/reset Reset your character.
/whisper [on/off] Enable / disable whisper.
/pkclear Rửa tội
/post [message] Sends a message to the whole server.
/str [points] Adds points to Strength.
/addagi [points] Adds points to Agility.
/addvit [points] Adds points to Life.
/addene [points] Adds points to Energy.
/addcmd [points] Adds points to Command.
/requests [on/off] Enable / disable requests in-game.

THÔNG TIN BOSS

BOSS Maximum Success Rate
THỜI GIAN XUẤT HIỆN RƠI ĐỒ
BOSS KUNDUN x% x%
Items +10, +11, +12 x% + Luck x% + Luck
Items +13, +14, +15 x% + Luck x% + Luck
Wings Level 1 x% + Luck x% + Luck
Wings Level 2 x% x%
Wings Level 3 x% x%
Wings Level 4 x% x%
Cape of Lord Mix x% x%
Socket Weapon Mix x% x%
Fragment of Horn Mix x% x%
Broken Horn Mix x% x%
Horn of Fenrir Mix x% x%
Feather of Condor x% x%
Ancient Hero's Soul x% x%

Video

Đăng nhập tài khoản
Quên mật khẩu?
Thông tin sever
Phiên bảnSeason 19
Exp20x
Master Experience5x
Drop10%
Tổng số tài khoản:2,485
Tổng số nhân vật:5,184
Tổng số bang hội:12
Đang trực tuyến:174
Tình trạng máy chủ
Online...
Online

Castle Siege

-

-


Stage

Siege Warfare


Castle Siege Battle

Less than one minute.


Top Level
Character Class Level
SidaFist Blazer1.120
KuChuotNoble Elf1.032
HIVVLuminous Wizard1.027
OK123Dragon Knight1.025
iDragonDKzDragon Knight1.022

Top Resets
Character Class Resets

Top Guilds
Guild Master Score
HoaBinhSida89.315
AvalonMetatron74.469
AnhEmAjiNgon62.710
SoDeoGiDragonS40.640
HuynhDeefFa35.910