Player Profile
HIVV
Soul Wizard
Level400
Master Level634
Resets0
Grand Resets0
Strength202
Agility2,032
Vitality15
Energy1,239
Kills0
StatusOffline
Đăng nhập tài khoản
Quên mật khẩu?
Thông tin sever
Phiên bảnSeason 19
Exp20x
Master Experience5x
Drop10%
Tổng số tài khoản:2,708
Tổng số nhân vật:5,745
Tổng số bang hội:18
Đang trực tuyến:91
Tình trạng máy chủ
Online...
Online

Castle Siege

-

-


Stage

Castle Preparation


Castle Siege Battle

2 days 2 hours


Top Level
Character Class Level
Mystic Knight1.600
SidaFist Blazer1.128
ThuongThuFist Blazer1.105
PhongPhatLuminous Wizard1.095
NamTuCuocShining Lancer1.087

Top Resets
Character Class Resets

Top Guilds
Guild Master Score
HoaBinhSida89.315
AvalonMetatron74.469
AnhEmAjiNgon62.710
SoDeoGiDragonS40.640
HuynhDeefFa35.910