Player Profile
iDragonDKz
Dragon Knight
Level400
Master Level660
Resets0
Grand Resets0
Strength1,161
Agility277
Vitality25
Energy1,112
Kills0
StatusOnline
Đăng nhập tài khoản
Quên mật khẩu?
Thông tin sever
Phiên bảnSeason 19
Exp20x
Master Experience5x
Drop10%
Tổng số tài khoản:2,706
Tổng số nhân vật:5,744
Tổng số bang hội:18
Đang trực tuyến:89
Tình trạng máy chủ
Online...
Online

Castle Siege

-

-


Stage

Announcement


Castle Siege Battle

2 days 4 hours


Top Level
Character Class Level
Mystic Knight1.600
SidaFist Blazer1.128
ThuongThuFist Blazer1.105
PhongPhatLuminous Wizard1.095
NamTuCuocShining Lancer1.087

Top Resets
Character Class Resets

Top Guilds
Guild Master Score
HoaBinhSida89.315
AvalonMetatron74.469
AnhEmAjiNgon62.710
SoDeoGiDragonS40.640
HuynhDeefFa35.910