Registro

Por favor elige un Usuario.
4 đến 10 ký tự bao gồm chữ và số

Por favor elige un Correo.
Vui lòng sử dụng một địa chỉ email hợp lệ


Seguridad


Por favor elige una Contraseña.
4 đến 10 ký tự

Confirme su Contraseña.
Nhập lại mật khẩu của bạn


Verificacion
Reglamento


Debes aceptar los Terminos para poder registrarte.
Đăng nhập tài khoản
Quên mật khẩu?
Thông tin sever
Phiên bảnSeason 19
Exp20x
Master Experience5x
Drop10%
Tổng số tài khoản:2,485
Tổng số nhân vật:5,185
Tổng số bang hội:12
Đang trực tuyến:175
Tình trạng máy chủ
Online...
Online

Castle Siege

-

-


Stage

Siege Warfare


Castle Siege Battle

Less than one minute.


Top Level
Character Class Level
SidaFist Blazer1.120
KuChuotNoble Elf1.032
HIVVLuminous Wizard1.027
OK123Dragon Knight1.025
iDragonDKzDragon Knight1.022

Top Resets
Character Class Resets

Top Guilds
Guild Master Score
HoaBinhSida89.315
AvalonMetatron74.469
AnhEmAjiNgon62.710
SoDeoGiDragonS40.640
HuynhDeefFa35.910